METGE/SSA TAULA INTERHOSPITALÀRIA

Descripción de la Oferta:

La missió principal del lloc de treball és gestionar el trasllat Interhospitalari a Catalunya i extracomunitari del pacient crític i/o urgent individualitzant en cada cas les necessitats que el pacient requereixi per la seva patologia, i per tant, fent recerca de l’hospital receptor adient i del recurs assistencial adequat per mantenir i donar el nivell assistencial que el pacient necessita en cada cas, prioritzant el temps de resposta i, en el cas que calgui per la seva complexitat, fer el diagnòstic mèdic.

 

Les principals FUNCIONS de la posició són les següents: Revisió i gestió dels incidents pendents d’assignació Gestió de trasllat Interhospitalari. Gestió de trasllat extracomunitari. Registre de nous incidents via telefònica (Informació facilitada per metge responsable del pacient des de l’Hospital Emissor: anamnesis, evolució clínica, valoració patologia i criteri gravetat, tractament hospital emissor, necessitats assistencials del pacient (mèdiques i/o quirúrgiques). Resum informació rebuda i registre escrit al programa informàtic SITREM. Mantenir contacte amb Hospital Receptor adient (amb Cap de Guàrdia, i/o metge especialista, i/o Metge UCI…). Prendre la decisió de prioritzar trasllat i recurs adient en cada cas.

Es requereix: Titulació de Llicenciatura o Grau en Medicina Especialitat MIR relacionada amb les urgències, emergències o pacient crític, o mínim de 3 anys d’experiència en atenció al pacient crític (en serveis d’urgències, emergències o unitats de crítics).Es valorarà positivament: Coneixement de la xarxa hospitalària de Catalunya i dels recursos assistencials disponibles als diferents hospitals per gestionar les demandes de trasllat. Coneixement del funcionament i estructura del Sistema d’Emergències Mèdiques i de la coordinació interhospitalària. Màster relacionat amb el pacient crític.Què t’oferim al SEM? Un entorn de treball diferent i únic respecte al que estàs habituat. Treball en equips multidisciplinaris i treball en xarxa amb les sales de coordinació, entre unitats assistencials mòbils i amb la pròpia xarxa sanitària. Possibilitat de treball en equips multidisciplinars en unitats mòbils d’emergència i en unitats de serveis especialitzats, si es compleixen els requeriments d’accés, com Unitats HEMS o Unitats de rescat amb bombers. Formació contínua i creixement i desenvolupament professional. Activitats no assistencials relacionades amb la urgència i emergència: formació, investigació, docència, participacions externes en nom de SEM

 

T’INTERESSA AQUEST REPTE PROFESSIONAL? Remet el teu CV a: selecciosem@gencat.cat indicant la referència MG_IH1222 a l’assumpte de l’e-mail.

Requisitos de la Oferta: