Metge/ssa d’unitat assistencial

Descripción de la Oferta:

Ets metge/ssa assistencial? T’interessa créixer professionalment compaginant la teva ocupació actual amb la de metge/ssa d’unitat assistencial?

 

Garantiràs una prestació mèdica integral, eficaç i eficient en col·laboració amb la resta de l’equip, per aconseguir la millor qualitat assistencial pel pacient en relació a l’abordatge de la urgència i l’emergència prehospitalària, així com del trasllat inter-hospitalari des de que s’activa el recurs fins la finalització del incident
Responsabilitats

Rebràs formació i faràs estades pràctiques inicials per poder desenvolupar les competències necessàries per dur a terme les RESPONSABILITATS següents:

Assistència clínica en serveis assignats per la Central de Coordinació (CECOS):

Màxim responsable clínic de les unitats de SVA en la que s’integra com a equip.
Aproximació i avaluació de l’entorn de l’incident.
Avaluació clínica
Aproximació diagnòstica.
Establir tractament i accions d’estabilització del pacient
Avaluació del trasllat.
Transferència física i verbal del pacient en el centre sanitari receptor
Elaboració de l ’informe assistencial amb les aportacions de la resta dels professionals de l’equip
Informació sanitària a la família i/o pacient
Escolta activa de l’emissora

Detecció, seguiment i registre:

Revisió de la dotació de la unitat ( segons procediment vigent)
Registre de sortida del material i fàrmacs utilitzats.
Detecció de material o medicació caducada
Seguiment, control i validació de la utilització d’estupefaents
Registre informe de canvi de guàrdia
Revisió del correcte funcionament de l’electromedicina, material sanitari i altre material tecnològic
Revisió dels sistemes d’informació SEM

Docència:

Tutorització de metges en pràctiques acadèmiques
Avaluació de metges durant les estades avaluatives del procés de selecció, prèvia incorporació al SEM

T’interessa aquest repte professional?

Remet el teu CV a: selecciosem@gencat.cat indicant la referència  METGE/SSA U.ASSISTENCIAL.

Requisitos de la Oferta:

Títol de Grau/Llicenciatura en Medicina
+ Especialitat MIR en Medicina de Família, Medicina Interna, Anestèsia i Reanimació, Cures Intensives. És valoraran altres activitats específiques clíniques o,
2 anys d’experiència en:

– atenció d’urgències/emergències/malalt crític a nivell hospitalari (UCI/UCC/REA/ urgències o similars)

– o, en prehospitalari de SVA en serveis d’emergències extra hospitalàries reconeguts (xarxa pública de Salut)

Formació específica en medicina extra-hospitalària i atenció al malalt  mèdic/ traumàtic crític
Coneixement dels protocols i guies d’actuació pròpies del SEM i CatSalut.
Coneixement de l’ús del material electromèdic, de mobilització i immobilització, sanitari i farmacològic utilitzat a SEM.
Tenir els coneixements i habilitats dirigides a resoldre situacions clíniques amb risc vital i patologies temps-depenent.
Tenir els coneixements i habilitats necessaris per l’abordatge eficient de les d’emergències des de situacions complexes a aquelles de més fàcil resolució, però que requereixen de formació i habilitats específiques.
Habilitats tècniques necessàries per a dur a terme en pacients crítics segons procediments de SEM vigents
Tenir els coneixements i habilitats suficients per poder garantir el transport interhospitalari de pacients greus a hospitals de major complexitat
Disposar d’una actitud de progrés i desenvolupament professional, amb compromís amb la docència i investigació de la organització.
Coneixement de Català i castellà